Top wedding planners, Mosun Akinwamide (IPC Events), Bisola Borha (TrendyBE Events) & Ore Adeleke (Cruise Events) cover Vanguard Allure

Mosun Akinwamide of IPC Events, Bisola Borha of TrendyBE Events...